Szennyezésmentes a Bőrgyár területe

2013. február 1.

A 2012-es évben a Simontornya 2009 Konzorcium befejezte a kármentesítés hulladék kitermelési feladatait és azok elszállítását. A munkálatok három fő területen valósultak meg: a kötözési és kikészítési (nyersbőr) hulladékok és az általuk elszennyezett talaj eltávolítása; a bőrgyári szennyvíziszap és a tározók által elszennyezett talaj eltávolítása; a víztisztító rendszer üzemeltetése.

Hulladékbőrök eltávolítása

Az 2012. március 8-án megkezdtük és év végére felszámoltuk a gyártásból visszamaradt kötözési és kikészítési (nyersbőr) hulladékokat. Az év során az így előkezelt hulladék teljes mennyisége további kezelésre engedéllyel rendelkező átvevőkhöz kerül. A nyersből eltávolításán túl a prizmák alatt elszennyeződött talajt is kitermeltük és feljogosított hulladékhasznosítóhoz, illetve ártalmatlanítóhoz szállítottuk.

Szennyvíz iszap depóniák felszámolása
Az idei évben befejeztük a krómmal szennyezett iszapdepók tartalmának elszállítását is. Az erre kialakított speciális előkezelő telepen, az erősen szennyezett szennyvíziszapot kezeltük, hogy az a lerakással már teljesen ártalmatlanná váljon.

Talajvíztisztító rendszer
Az üzemeltetési engedély birtokában 2012 márciusában megindult a két éves talajvíz-tisztítási program, amely a jelenlegi ütemterv szerint 2013. október 31-ig tart.