A kármentesítés fontos része a szennyezett talajvíz kezelése

A modellezéssel felmért valamilyen mértékben szennyezett talajvíz mennyisége összesen 232.500m3, ebből a mindenképpen tisztítást igényel 168.200m3.
Természetesen a szennyezett talajvíz kitermelése és elszállítása nem reális feladat, így azt helyben kell tisztítani. A tisztításra szoruló mennyiséget háromszor kell speciális víztisztító berendezésen átáramoltatni ahhoz, hogy elérjük az előírt D kármentesítési határértéket.

A szennyeződés a bőrgyár 1855 óta végzett tevékenysége során jött létre. A nagy vízigényű technológiában számos, - különböző szennyezőanyagot tartalmazó szennyvíz, valamint hulladék keletkezett. Ezeknek az anyagoknak a nem megfelelő kezelése, valamint a szennyvízhálózat elavultsága okozta a talaj és a talajvizet ért szennyeződést.

- Mennyi idő szükséges a tiszta talajvíz eléréséhez?

Az előzetes tervek szerint 48 hónapig kell tisztítani a talajvizet. A becsült szennyezett víztest 168 200 m3. Akkor lesz eredményes a kezelés, ha ennek a 3-szorosát megtisztítjuk, tehát, 505 000 m3-nyi talajvíz átforgatásával kell számolnunk. Az egykori bőrgyár területén 25 ponton valósul meg a talajvíz monitoringja, minőségi ellenőrzése.

A bőrgyártási technológiából származó anyagok szennyező anyagok:

Többek között: a fehérje tartalmú sólé, a meszes kénes oldat, a kálcium só tartalmú oldat, a savas, a krómtartalmú, a cserzőanyag valamint a növényi olaj tartalmú oldat tartozik ide.
Továbbá a fűtőanyag használatból származó pakura és a nem megfelelő gondossággal tárolt festékek, oldószerek, kezelőanyagokból származó alifás szénhidrogének és toxikus fémek.

A talajra és a talajvízre nézve szennyező források a lerakott hulladékok is, amelyekből
szerves anyagok és egyes toxikus fémek – elsősorban króm és króm(VI) - távozhatnak.

-A szennyezett talaj, talajvíz kezelése milyen módon történik?

A szennyezett talajvíz a kitermelése után gyűjtővezetékeken a víztisztító rendszerbe jut. A tisztítóegység fordított ozmózis elvén működik (reverz ozmózis, rövidítve RO).
Az RO berendezés általánosságban alkalmas gyakorlatilag bármilyen vízben oldott, hagyományos módszerrel nem kiválasztható anyag töményítéséhez, vízkezeléshez, oldott szennyező eltávolításához, stb. A membrán áteresztő képessége vegyületekre más és más. Általánosságban elmondható, hogy egy átlagos, vízkezelésre használt membrán esetén a membrán áteresztő képessége:vízre maximális, sókra (anionokra, kationokra) igen alacsony, közel zéró (maximális visszatartás), egyéb szerves vegyületeknél a vegyület vízhez való hasonlósága érvényesül, de minél magasabb molekulatömegű, annál rosszabb az áteresztő képessége.

A jelen esetben telepítendő RO használata tipikus membrán-szeparációs eljárás, melynek során az alkalmazott membrán az oldószert – vízmolekulákat – átereszti, de az oldott sókat döntő részben visszatartja. A fordított ozmózisos elven működő készülékek az alkalmazott membrán típusától függően 98-99 %-os só visszatartással rendelkeznek, a permeátum / nyersvíz arány pedig a bekoncentrálástól függően akár 93 %-ra változhat. Ez a hatásfok – megfelelő előkezelés alkalmazásával - elérhető a jelen állapotban.

Tisztítás után elszállítás

A tisztítás során szennyezett szűrők és koncentrált oldatok, iszapok keletkeznek, ezeket elszállítjuk a területről. A tisztított talajvíz a telepített szikkasztórendszeren keresztül visszakerül a talajba.

-Miért fontos a kezelése, tisztítása a talajvíznek a jövőre nézve?

A szennyezőanyagok függőleges irányú leszivárgással elérték a talajvizet és elszennyezték azt. A talajvízzel közvetlen kapcsolatban lévő Sió a talajvíz szennyezettsége miatt veszélyeztetett helyzetben van.

- Hány szakember dolgozik kimondottan a szennyezett talajvíz kezelésén, tisztításán? Milyen védőfelszerelés szükséges az ott dolgozók védelmének érdekében?

A víztisztító rendszer automata üzemű, de napi felügyeletet igényel. Egyéni védőeszközöket (szemüveg, védőkesztyű és védőruha) viselnie kell a kezelőszemélyzetnek, elsősorban az alkalmazott vegyszerek (savak, lúgok) káros hatásai ellen.

-Egészségre károsító hatása van-e?

A szennyezett talaj, talajvíz egy állapot, amelyet meg kell tisztítani, egészségre károsító hatása nincs. A területen addig nem folyik újabb beruházási munkálat, amíg tisztán át nem adjuk a területet. A Simontornya2009 Konzorcium a lehető legfejlettebb technológiával, személyzettel, szakemberrel azon dolgozik, hogy a projektet 2013. október 31.-ig befejezzük, és a területet átadjuk a városnak jövőbeni beruházás, munkalehetőség céljából.

 A lap tetejére