A kármentesítés fontos része a laboratóriumi vizsgálat

A konzorcium többféle céllal végez laboratóriumi vizsgálatot, például:

- a bontási hulladékok veszélyességének a meghatározásakor,
- az ártalmatlanításra kerülő hulladékok,
- az elbontott épületek alatti földtani közeg és
- a szennyezett terület felszín alatti vizének vizsgálatakor

 

Hogyan határozzuk meg a bontási hulladékok veszélyességét?

A építmények elbontásakor a bontási törmelékek szennyezőanyagokat tartalmazhatnak, ezért ezeknek a vizsgálata nagyon fontos. A cél az, hogy a szennyezettség mértéke pontosan legyen meghatározva. A területen a vizsgálatot egy akkreditált mintavételre feljogosított szervezet veszi meg. A mintavevő személy több ponton fúrással, vagy kézi lapáttal mintát vesz a vizsgálandó anyagból, és abból a mintavételi szabvány szerint átlagmintát képez. A levett mintákat – általában hűtve – az akkreditált laboratóriumba szállítja. A laboratóriumban a vegyi méréseket speciális gépeken (tömeg spektrométer, gázkromatográf, stb.) végzik el. A hivatalos jelentésbe foglalt eredmények két hét alatt készülnek el. Ezek után döntenek a szakemberek a megfelelő beavatkozásról, ártalmatlanításról.


Mintavételezés szükséges az ártalmatlanításra kerülő hulladékok vizsgálatakor:

Ilyen esetben a kitermelendő hulladékokból a jogszabály szerinti, mintavételezéseket és laboratóriumi vizsgálatokat végezzük el. A vizsgálati eredmények azért fontosak, hogy a továbbhasznosításra alkalmas hulladékokat megkülönböztessük a hasznosításra alkalmatlan hulladékoktól, mert ez utóbbiakat csak megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóba kerülhetnek végső ártalmatlanításra.


Talajszennyezettség megtisztítása mintavételezés függvénye

A talajszennyezettség pontos mértéke is mintavételezéssel mutatható ki. Ha az eredmények a a hatósági kötelezésben előírt „D” kármentesítési határérték feletti szennyezést mutatnak, akkor tovább kell folytatni a talaj kitermelését. A kármentesítés „D” határértékei környezetvédelmi kockázatelemzéssel kerülnek meghatározásra, úgy hogy több évtizedes kitettség esetén se okozhasson egészségügyi, természetvédelmi vagy környezetvédelmi problémát. Ha a laborvizsgálatok azt mutatják, hogy nincs további szennyezés, akkor el kell végezni a terület záró mintázását, arról tisztára jelentési dokumentációt kell benyújtani a környezetvédelmi felügyelőséghez. Ha a hatóság a jelentést elfogadja, akkor ezt követően engedélyezheti a kitermelt szennyezett talaj helyére a tiszta talaj visszatöltését.


A kármentesítés során, a területen 28 db monitoring kútból álló rendszert kell kiépítenünk és üzemeltetnünk. A talajvízminták vételét és a vizsgálatokat negyedéves gyakorisággal végezzük. A szennyezett talajvíz tisztítását és a monitoring kutak vizsgálatát a szerződés szerint 2013. október 31.-ig, 24 hónapig folytatjuk.A lap tetejére