A bűzhatás csökkentésére tett intézkedések

A kikészítés előtti (sózott-kötözött nyersbőr) hulladék kezelését három szakaszban bonyolítjuk:

1. a kis és nagy komposztáló megbontása és rakodása, a kialakított hátsó közlekedő úton belső átszállítása a helyi hulladék előkezelő telepre,
2. a hulladék előkezelése, előkomposztálása
3. az előkezelt hulladék kitárolása és végártalmatlanító helyre szállítása

A bűzhatás csökkentése érdekében a nyersbőrt védő fedő vagy talajréteget ütemszerűen bontjuk meg

Talajréteg fedi a kis és nagykomposztáló területén lévő kikészítési hulladékot. Ez a fedőréteg akadályozza meg a szaghatás kialakulását, de részben ez akadályozta meg a hulladék természetes lebomlását is. Ahhoz, hogy a bőrhulladékot előkezeljük meg kell bontani ezt a fedőréteget. Ilyen esetben érezhető lesz a kellemetlen szaghatás. A konzorcium annak érdekében, hogy ne állandó jelleggel érződjön a bűz, a fedőtalajt csak a feldolgozáshoz szükséges ütemben távolítja el. – mondta Szűcs Tamás a konzorcium egyik környezetvédelmi munkatársa.

Munkavégzés után, nem hagyjuk nyitva a nyersbőrt, hanem újra fedőréteggel húzzuk be

A megbontott depóniát minden munkanap befejezésekor befedjük a letermelt fedőtalajjal, amennyiben a szaghatás azt megkívánja a megbontás teljes felületét aktív, CaO tartalmú anyaggal, (mészhidrát por), vagy klórmészből készült oldattal locsoljuk be.
A fertőtlenítőszerrel történt kezelést követően a megbontott hulladéktest felszínét kéziszerszámokkal, vagy gépi úton tömörítjük, szükség esetén a fertőtlenítőszeres kezelést megismételjük. A bűzhatás miatt a komposztáláshoz a napi hulladék mennyiséget termeljük ki.

A bűzhatás minimalizálására tett további intézkedések:

A kötözött nyersbőr hulladékot a bűzhatás minimalizálása és a kockázatok csökkentése miatt a végső kezelés előtt a lakott területektől megfelelő távolságban elhelyezkedő 181 hrsz.-ú, területen előkezeljük zárt térben történő előkomposztálással. A kezelőterületre történő szállítás, zárt szállító járművel történik.

Szagelszívóval ellátott könnyűszerkezetes helyiség a bűzhatás csökkentésére

A komposztáló berendezés kiegészítő technikai berendezéseit zárt ideiglenes, elszívóval ellátott könnyűszerkezetes helyiségben helyezzük el a bűzhatás csökkentése miatt. Az elszívott levegőt diffúz biofilterre juttatjuk. A technológiai gépsort befoglaló létesítmény azon helyein, ahol kismértékű bűz kijutásával lehet számolni, szükség esetén elfedő, maszkírozó anyagot helyezünk ki. A komposztáló berendezéshez egy nagy felületű diffúz biofilter kapcsolása szükséges, mivel az állati eredetű bőrhulladék bűzhatása jelentős mértékű. A komposzt elszállítása nem igényel különleges előírásokat. Az utóérlelést egy arra engedéllyel rendelkező szakcég telephelyén végezzük el.- folytatta Szűcs Tamás.

A bőrgyár felszámolási időszakában ásták el a fel nem használt bőröket

A nyersbőr hulladékok a kikészítő csarnok mögötti területen voltak elásva. A gyár bezárását követően ugyanis a technológiában fel nem használtakkal nem tudtak mit kezdeni, ezért egy kezdetleges komposztálási eljárás keretében elásták. Az állatról lenyúzott nyersbőrre jellemző, hogy nedvesen romlékony, kiszárítva kemény és törékeny, amelyet készbőrré alakítottak volna át az egykori üzemben. Ugyan nem azonnal dolgozták fel a nyersbőrt, hanem elraktározták. A rothadás ellen sózással és fertőtlenítőszeres kezeléssel védekeztek, a tartósított irhát szorosan összekötözték, a levegő bejutásának meggátolására. Valószínűleg a felszámolás feszített ütemében nem maradt elegendő idő és pénz, hogy a bőröket a komposztálásra előkészítsék, ezért a természetes lebomlás nem indulhatott meg. Továbbá a mesterséges lebontáshoz szükséges technológiai lépéseket az érintettek nem tették meg.

Miért kell a nyersbőrt előkezelni?

Jelenlegi formájában az elásott nyersbőr (erős bűzhatással jellemezhető, anaerob rothadásnak indult, fertőző ágenseket tartalmazó szerves anyag: tulajdonképpen döghús) az illetékes környezetvédelmi Felügyelőség határozata szerint nem szállítható közúton, helyszíni előkezelése szükséges. A konzorciumnak véleményünk szerint sikerült megtalálnia a város életét legkevésbé zavaró, a környezetvédelmi előírásoknak maximálisan eleget tevő, a korábbi szennyezések miatt már úgyis érintett területet - a megtisztított húslási kazetta területén az előkezelő telepre.

 A lap tetejére