2013. április 29.

Nagyon örülök, hogy rövidesen megoldódik ez a probléma. A kármentesítés egy új lehetőséget jelent számunkra. Hosszú évekig küzdöttünk, hogy megtörténjen az itteni szennyeződés felszámolása. A bőrgyár bezárásával több ezer lakosunk vesztette el stabil állását, de a terület mindeddig alkalmatlan volt beruházásokra. A bőrgyár bezárását követően halmozottan hátrányos helyzetű település lettünk és a környezetszennyezés miatt a nevünkhöz is negatív imázs kapcsolódott, amely most végre megváltozhat.

2013. február 1.

A 2012-es évben a Simontornya 2009 Konzorcium befejezte a kármentesítés hulladék kitermelési feladatait és azok elszállítását. A munkálatok három fő területen valósultak meg: a kötözési és kikészítési (nyersbőr) hulladékok és az általuk elszennyezett talaj eltávolítása; a bőrgyári szennyvíziszap és a tározók által elszennyezett talaj eltávolítása; a víztisztító rendszer üzemeltetése.

 Simontornya, 2012. november

Jelenleg a területen a szennyezett talaj kitermelését és kiszállítását végezzük, amelyeknek munkálatai október közepétől indultak el. Ennek bejezése december első hetében várható. A szennyezett talaj eltávolítása a talajvíz - és áttételesen a felszíni vizek - szennyeződés megelőzése érdekében indokolt.

 

 A Simontornya 2009 Konzorcium minden intézkedést meg tesz a bűzhatás csökkentése érdekében, de a munkanapok folyamán lesznek olyan időszakok, amikor a lakosság érzékelni fogja a telepen folyó nyersbőr előkezelésével együtt járó kellemetlen szaghatást. A területen 12 ezer tonna nyersbőr kőzúti szállíthatóságát kell elérni a konzorcium által fejlesztett egyedi technológia felhasználásával.

Örömteli hírként tájékoztatjuk, hogy Magyarország 2012. évi költségvetés törvényével összhangban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a kármentesítés kötelezettje, megkötötte cégünkkel a 2012. évi kármentesítési program végrehajtásához szükséges megbízási szerződést, és egyúttal az Államkincstár kiutalta cégünknek a pénzügyi forrás első előlegét, amely a teljes bruttó költségvetés mintegy 40%-a. 

Szakszerűen végezte munkáját a Simontornya 2009 konzorcium a volt Simontornyai Bőrgyár területén visszatöltött földek esetében. Az ozorai és sárbogárdi bányáknál végzett talajvizsgálatok bebizonyították, hogy a talajba visszajuttatott föld jó minőségű, és nem tartalmaz nehézfémeket és egyéb más szennyező anyagokat.

Megtisztul a talajvíz, és nem terjednek tovább a szennyező anyagok az egykori Simontornyai Bőrgyár területén. Köszönhető ez annak az Európában is egyedülálló víztisztító rendszernek, amelyet itt helyeztek el a szakemberek. Magyarországon csak a Tolna megyei városban épült ilyen komplex berendezés. A talajvíz megtisztítása mellett, egy másik komplex rendszer is munkába állt, amellyel az elásott nyersbőrt kezelik a kettes kazetta helyén felépült komposztáló telepen. A két rendszer bemutatásán Udvardi Péter a Nitrokémia Zrt. vezérigazgatója is részt vett.

(összefoglaló: szeptembertől- decemberig)

Látványos munkálatok végeztünk ősztől is az egykori bőrgyár területén: folytattuk a szennyvíziszap kiszállítását, októberre az iszaphulladékok kétharmadát elszállítottuk a területről. Megkezdtük a komposztáló telep kiépítését is a kettes kazettánál, és befejeztük a vízkezelő rendszer kialakítását is. A próbaüzem 2011. november 3.-án elindult. Mindezek mellett a Közép- dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség is látogatást tett a Simontornyai bőrgyár területén, ahol a hatóság mindent rendben talált. Rendszeresek voltak a munkaügyi/munkavédelmi ellenőrzések is.

(összefoglaló: májustól-augusztusig)

Sikeres és látványos munkát végzett 2011-ben a Simontornya 2009 Konzorcium: a több tízezer tonna szennyvíziszapot elszállítottuk, felépült a komposztáló telep és a vízkezelő rendszer próbaüzeme is beindult az egykori bőrgyár területén.
Az elmúlt fél évben folyamatosak voltak a munkálatok a kármentesített területen, minden a projektterv szerint zajlott. Ebben segített a kedvező időjárás, és természetesen az, hogy szakembereink ragaszkodtak a határidők betartásához. A környezetvédelmi és a munkavédelmi ellenőrzéseken is mindent rendben találtak.

Mindent rendben talált a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a volt Simontornyai Bőrgyár területén. A hatóság évente egyszer kötelezően tesz látogatást a kiemelt kármentesítési területeken, így Simontornyán is. Legutóbb novemberben folytattak ellenőrzést a hatóság emberei a bőrgyár területén, amely során elmarasztaló megállapítást nem tettek.

Terv szerint halad a kármentesítés az egykori bőrgyár területén: a munkálatok folyamatosak, és továbbra is rendszeresek a munkaügyi- és munkavédelmi ellenőrzések. Folytatódik a szennyvíziszap kitermelése és szállítása az előkezelő telepre, és megkezdődött a bőrkomposztáló telep kialakítása is, sőt már a víztisztító berendezés üzempróbája is megtörténik legkésőbb novemberig.

Két probléma megoldása egy lépésben: A Pécsi Bőrgyár monodepóniájának története, szerepe a Simontornyai kármentesítésben, a történet sikeres lezárása.

Simontornya 2 éven belül teljesen megtisztul a veszélyes és a nem veszélyes hulladékoktól. Több, mint 150 ezer tonna hulladéktól szabadul meg a város, utat nyitva ezzel az új beruházásoknak, s remélhetőleg így a munkanélküliség is jelentősen csökkenhet a térségben.Pécsett még nem kezdődött el a kármentesítés, az ott működő bőrgyár 2009 márciusában zárta be kapuit.

Június óta tart a szennyvíziszap kitermelése és elszállítása az egykori Simontornyai Bőrgyár területén. Körülbelül 90 ezer tonna hulladékot viszünk el a területről Királyszentistvánra. A veszélyes hulladék elszállítása erre alkalmas nyerges vontatókkal történik. A több tízezer tonna iszap kitermelése és elszállítása jövőre is folytatódik.

 

Interjú Csőszné Kacz Edit polgármesterrel

Új munkahelyek megteremtésében bízik Simontornya városa az egykori bőrgyár megtisztított területén 2013 év végétől. – mondta Csőszné Kacz Edit a város polgármestere. A kárelhárítást végző Simontornya 2009 konzorcium 2 év múlva október 31-én fejezi be a terv szerint a munkálatokat.

Drasztikusan csökkenne a beruházási hajlandóság és az ingatlanok forgalmi értéke az egykori bőrgyár területén, ha a szennyezett talajvizet nem kezelnénk, és nem tisztítanánk meg. A lakosság ivóvíz ellátása védett a szennyezéstől, de a felszíni vizekre, így a Sió-csatornára, kockázatot jelent. A talajvíz szennyezettségét a nagy vízigényű bőrgyártási technológiából származó szennyvíz és a hulladékok nem megfelelő kezelése okozta. A szennyezett talajvíz mennyiség háromszorosát kell megtisztítani, ahhoz, hogy az előírt határértéket elérjük.

Munkahelyet teremthetünk

Több tízezer ember életkörülményeinek jobbra fordulását segítheti elő a kármentesítési munkálatok elvégzése az országban. Hiszen addig nem lehet újabb beruházást indítani, amíg a szennyezett területek nincsenek megtisztítva. A kármentesítés fontosságát persze leginkább azok az emberek tudják értékelni, akik azokban a városokban, vagy településeken élnek, ahol létfontosságú a munkálatok folynak.

A Simontornya 2009 Konzorcium tájékoztatja a város lakosságát, hogy a volt bőrgyár kármentesítésére, ez évi feladatainak elvégzéséhez szükséges pénzt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. biztosítja 2011-re.

               

Május 9.-én a lebonyolítóhoz az első részlet megérkezett. A Nitrokémia Zrt. haladéktalanul megadta Simontornya 2009 Konzorcium tagjainak a munkakezdési engedélyt, így az ez évi kármentesítési feladatokat megkezdjük.

Nem ártalmatlanítható a veszélyes iszap előkezelés nélkül

Nem szükséges helyben kezelni a szennyvíztisztítóból kikerült krómtartalmú iszapot, viszont a végleges ártalmatlanítás előtt mindenképp előkezelni kell a környezetvédelmi hatóság állásfoglalása szerint. Az előkezelést a kockázatok csökkentése érdekében speciális hulladék előkezelő telepen végzi el a kivitelező. Az egykori simontornyai bőrgyár területén felhalmozott iszap a kármentesítési hulladékkezelés legjelentősebb részét teszi ki. (2011.május 9.)

 

Nemcsak a kármentesítés érintettjei, hanem a kormány is fontosnak tartja a környezetvédelmi projektek támogatást. Ezt bizonyítja az a 2011. évi költségvetési törvény, amelyben, összesen az országos kármentesítési feladatok elvégzésére 22 milliárd forint jut. Az ígéretek szerint a Simontornyai bőrgyár lesz az egyik olyan projekt, amelyik kiemelt összegben részesülhet.

(2011.május 9.)

 

 

 

 

 

( a helyi lakosok szemszögéből)

A helyiek bizakodnak és türelmesen várják a kármentesítési munkálatok folytatását és befejezését a városban. Egyesek szerint „az már jó jel, hogy valami elkezdődött”, de a legfontosabb, hogy be is fejeződjön. Hangsúlyozzák, hogy minden attól függ, hogy hány forint jut az idén a kármentesítési munkálatokra. (2011. március 29.)


Addig nem lehet elkezdeni a munkálatokat Simontornyán, amíg a szükséges, idei szerződéseket véglegesen alá nem írják. Erre várhatóan csak márciusban kerül sor. Miután a szerződést aláírták a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel újra elindulhat a folyamatos kármentesítés az egykori bőrgyár területén. –mindezeket a várospolitikai fórumon jelentette be a Simontornya 2009 Konzorcium képviselője. (2011. március 2.)A Simontornyai Bőrgyár területén korábban megkezdett, azonban finanszírozási eszközök hiányában felfüggesztett kármentesítési projekt folytatása során az eredetileg tervezettnél kisebb részfeladatok elvégzésére kaptunk lehetőséget még 2010-ben:

- kikészítő csarnok, az egykori veszélyes hulladék-tároló és a krómforgács-tároló munkagödrök visszatöltése (kb: 8600 m³),
- kármentesítési munkálatok téliesítése.(2010. november 15.)


 

 

A bűzhatást okozó bőrhulladékok helyszíni előkezelést igényelnek

Nem minden, bőrgyártásból származó hulladékot lehet helyszíni előkezelés nélkül elszállítani a területről, ebbe a kategóriába esik a kötözött nyersbőr hulladék. Ezen hulladékból több mint 12 ezer tonna található az egykori Simontornyai Bőrgyár területén, amelynek az ártalmatlanítása egyedileg tervezett mobil komposztálási technikával történik. A mobil komposztálás több fázisból álló bonyolult technológiai folyamat, amelynek eredményeképpen keletkező komposzt már kockázat nélkül elszállítható. (2010. szeptember 9.)

 

a, (szennyezett épületek ártalmatlanítása)


Simontornyán a több mint 155 évig tartó bőrgyártás egyrészt munkát adott az embereknek, másrészt jelentős környezeti szennyezéssel is járt. A szennyezésért a bőrgyártás különböző fázisai során keletkezett szennyvíziszap, a hulladékok, valamint a fűtőanyagok nem megfelelő kezelése a felelős. Az elszennyezett víz a talajvíz mozgásával továbbterjedhet, amely a Sió folyót is érintheti. A szennyezett anyagok kitermelése és elszállítása kiemelten fontos feladata a kármentesítést végző cégnek.(2010. szeptember 10.)

 

A projektterv szerint haladtunk: minden bontásra kijelölt épületet lebontottunk. Több mint 10 évig álltak üresen ezek a létesítmények, és a hosszú idő alatt használhatatlanná váltak. Az elbontásra azért is volt szükség, mert az épületek alatt az előzetes szakvélemények szennyezést mutattak ki, amit a későbbi laborvizsgálatok megerősítettek. A környezetet veszélyeztető szennyező anyagok kitermelésével, elszállításával, és a talaj megtisztításával egészséges és tiszta környezet jöhet létre, és így egyenes út nyílik a befektetőknek. (2010. szeptember 13.)

Környezetvédelmi megfelelőség valamint a munkavégzés további folytatása szempontjából a kármentesítési munkálatok elengedhetetlen feltétele a mintavételezés és a laboratóriumi vizsgálatok. Egy környezetvédelmi cég ugyanis csak ezen ismeretek után tud optimális szakmai döntéseket hozni. Pontosan ismernie a szennyező anyagok mértékét, hogy a további beavatkozásokat, így többek között az ártalmatlanítást kellő módszerrel végezhesse el. A laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált környezetanalitikai laboratórium végzi. (2010. július 19.)

 

Mindent rendben talált a Közép- dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Simontornyán, az éves hatósági ellenőrzésen. Tudtuk meg a környezetvédelmi mentesítést megrendelő Nitrokémia Zrt-től. Az ellenőrzés apropóját az adta, hogy a hatóság köteles évente legalább egyszer megvizsgálni miden kármentesítés alatt álló területet (ez független az esetleges bejelentések miatt elrendelt szemléktől.) Simontornya esetében most az évente kötelező hatósági ellenőrzésről volt szó.(2010. július 13.)

Bakonyi Árpád a Nitrokémia Zrt. vezérigazgatója a környezetvédelemben elvégzett tevékenységéért március 15.-én vette át a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét


„megoldatlan feladat nem egy van az országban” – „a simontornyai bőrgyárral 2008- óta foglalkozunk, amikor megkezdtük a tényfeltárási dokumentáció elkészítését és a korrodált hordós veszélyes-hulladéktároló felszámolását

(2010. július 16.)

 

 

 

Az idei kármentesítésre Simontornyán 3,5-4 milliárd forint jut – derült ki a simontornyai várospolitikai fórumon, amelyen a mentesítést végző Simontornya 2009 Konzorcium tagjai és a megendelő Nitrokémia Zrt. képviselője is megjelent. A konzorcium a munkálatokkal jól halad, év végére a tavalyival együtt kb. 130 ezer tonna hulladéktól szabadul meg a város. (2010. március 17.)

Ugye ön is eljön? Hiszen ez a fórum jó alkalom és lehetőség a város lakosságának, hogy elmondja a véleményét és informálódjon. A várospolitikai fórum olyan nyilvános tájékoztató, ahol minden egyes simontornyai lakos kérdezhet bármilyen témában, a felelős képviselő testületi tagoktól és a Simontornya 2009 Konzorcium résztvevőitől egyaránt. Legyen Ön is ott és kérdezzen! Mi várjuk Önöket! (2010. március 2.)

Végérvényesen meg kell szabadulni az egykori bőrgyár területén lévő, a bőrgyártásból visszamaradt hulladékoktól, hiszen csak így lehet nyitott az út a befektetők előtt, akik munkahelyet teremthetnek a városban - hangsúlyozta Fényi Tibor, a mentesítést végző Simontornya 2009 Konzorcium kommunikációs vezetője a simontornyai képviselőtestületi tagjai előtt. Hozzátette, hogy az ország egyik legnagyobb kármentesítési projektjéről van szó, amely idén is folytatódni fog. Csőszné Kacz Edit, a város polgármestere is a reményét fejezte ki a projekt folytatását illetően, mert korábban mint mondta „többször sokan nekilendültek már politikai alapon”, ám sajnos senki nem végzett érdemi munkát. Ezért pártállástól függetlenül „szakmapolitikaként” kell kezelni az ügyet. Köves Gergely, a mentesítést megrendelő Nitrokémia Zrt. a simontornyai kármentesítésért felelős vezető elmondta, hogy erre az évre 3,5 - 4 milliárd forint szükséges, s ezt az igényt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel közölték. Hozzátette, az előzetes terveknek megfelelően, várhatóan áprilistól áll majd rendelkezésre a pénz a további munkálatokra. (2010. február 16.)

A Simontornya 2009 Konzorcium 2010-ben sem áll le a munkálatokkal, hanem folytatja a kármentesítést. Tavaly nettó 1, 8 milliárd forintot, a tervek szerint idén 3 milliárd forint áll várhatóan rendelkezésre a konzorcium számára a bőrgyártásból származó hulladékok elszállítására, és ártalmatlanítására és a terület megtisztítására. Idén egyes területen a helyreállítási munkálatok is elkezdődnek. A helyiek továbbra is kitartóak, és türelmesek, mert a cél közös: fel kell számolni a bőrgyár által okozott jelentős környezeti károkat, hiszen csak tiszta területen lehet építkezni, fejleszteni és munkahelyet teremteni.  (2010. január 25.)
 

Simontornya polgármestere Csőszné Kacz Edit a város jövője szempontjából nélkülözhetetlennek tartja a kármentesítést az egykori bőrgyár területén. S azt is reméli, ebbe a munkába mind több helybélit vonnak be. Ez jó a városnak és jó a kármentesítést végző cégeknek is, mivel munkát adnak a helyieknek, a kármentesítést végző Simontornya 2009 Konzorcium pedig olyan szakképzett emberekkel dolgozhat, akik helyben laknak és jól ismerik a bőrgyárat, mivel valaha ők is ott dolgoztak. (2010. január 28.)

A kármentesítés legfontosabb kérdései, amelyek sokakat érdekelhetnek:

(2010. január 25.)

Közmeghallgatás Simontornyán


A simontornyaiak támogatják az egykori bőrgyár területén folyó környezetvédelmi kármentesítést - derült ki november 30-án, a munkálatokról tartott közmeghallgatáson. A Polgármesteri Hivatal tanácstermét zsúfolásig megtöltő érdeklődők minden kérdésre választ kaptak. Meggyőződhettek róla, hogy a kármentesítést végző Simontornya 2009 Konzorcium azért dolgozik, hogy a város lakói tisztább, egészségesebb és rendezettebb környezetben élhessenek, ahol sokkal jobbak a lehetőségek új, munkahelyteremtő beruházások letelepedésére. (2010. január 25.)

A Simontornyai Bőrgyár kármentesítése során az ottani hulladék egy részét a garéi lerakóba hordja a Simontornya 2009 konzorcium a Nitrokémia Zrt. megbízásából. Ezzel kapcsolatban a mentesítést végző Simontornya 2009 konzorcium fontosnak tartja a következőket leszögezni: A garéi hulladéklerakóba szállított hulladék nem veszélyes hulladék. (2010. január 25.)

Simontornya 2009 Konzorcium – a Nitrokémia Zrt. megbízásából – tájékoztatja Önöket, hogy megkezdi az egykori Simontornyai Bőrgyár működése során felhalmozott veszélyes és nem veszélyes hulladékok elszállítását, a szennyezőforrások felszámolását, a szennyezett talaj eltávolítását s végül a tiszta talaj visszatöltését. Ezzel sok ezer tonna veszélyes anyagtól mentesíti a települést, az egykori bőrgyár területét. A munka elvégzése után így nemcsak tisztább, biztonságosabb környezetben élhetnek a simontornyaiak – megszabadulva egy súlyos kockázattól – hanem megteremtődik annak a lehetősége, hogy az immár rendbetett területre újabb vállalkozások merjenek betelepülni, s hozhassanak létre munkahelyeket a városban. (2010. január 24.)